#)อำเภอคำชะอี(#) จังหวัดมุกดาหาร

Uncategorized

(#)อำเภอคำชะอี(#)
จังหวัดมุกดาหาร

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567
ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอคำชะอี/
ผอ.ศป.ปส.อ.คำชะอี

ร่วมเดินรณรงค์และเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ของ ศป.ปส.อ.คำชะอี ซึ่งบูรณาการทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด
“รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชา“
กิจกรรม ประกอบด้วย
– ขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
– การแสดงนิทรรศการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของหน่วยงาน ชมรม และภาคีเครือข่าย
– การอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
– การกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด
– การมอบประกาศนียบัตรแก่บุคคล/หน่วยงาน/ชมรม/สถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น
– การแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE
– การกล่าวสุนทรพจน์ต่อต้านยาเสพติด
– การแสดงดนตรีจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ

โดยมี ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนแม่ของแผ่นดิน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรม 1,000 คน

ณ หอประชุม โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร/////