นายอำเภอคำชะอี/ ผอ.ศป.ปส.อ.คำชะอี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Uncategorized

(#)อำเภอคำชะอี(#)
จังหวัดมุกดาหาร

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567
ตั้งแต่เวลา 15.00 น.

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอคำชะอี/
ผอ.ศป.ปส.อ.คำชะอี

เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี ภายใต้แนวคิด
“รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชา“

โดยมี นายสมศักดิ์ อุปัญญ์ นายก อบต.คำชะอี ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.คำชะอี ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ชมรมผู้สูงอายุ คณะครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ตำบลคำชะอี ร่วมกิจกรรม

ณ สนามกีฬากลาง อบต.คำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร///////