อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น จัดมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์สร้างการรับรู้ ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”

Uncategorized

อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น จัดมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก รณรงค์สร้างการรับรู้ ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลาประมาณ 15.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระนวน นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เยาวชน TO BE NUMBER ONE และ อสม. ร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด//////