นายอำเภอคำชะอี ร่วมตรวเยี่ยมและให้กำลังใจ ในการเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ของ ศป.ปส.อ.คำชะอี

Uncategorized

(#)อำเภอคำชะอี(#)
จังหวัดมุกดาหาร

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567
เวลา 15.00 น.

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอคำชะอี

ร่วมตรวเยี่ยมและให้กำลังใจ ในการเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ของ ศป.ปส.อ.คำชะอี

ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ภายใต้แนวคิด
“รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด“
กิจกรรม ประกอบด้วย
– ขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ของทุกภาคส่วน
– การแสดงนิทรรศการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของหน่วยงาน ชมรม และภาคีเครือข่าย
– การแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE
– การแสดงดนตรีจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติฯ
– การกล่าวสุนทรพจน์ต่อต้านยาเสพติด
– การมอบประกาศนียบัตรแก่บุคคล/หน่วยงาน/ชมรม/สถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น
– การอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
– การกล่าวคำปฏิญาณตน
ทั้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน

ณ หอประชุม โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร/////นราวิชญ์ มณีฤทธิ์