อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด

Uncategorized

อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยมีนายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานในพิธี โดยนำกล่าวคำปฎิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด จัดประกวดทูบีนัมเบอร์วัน เด็ก เยาวชน และระดับชุมชน ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด
ประจำปี 2567 พร้อมด้วยกับ สถานีตำรวจ ภูธรเชียงกลาง,กองร้อย ตขด.325,กองอาสารักษาดินแดน กองร้อยที่ 10 อำเภอเชียงกลาง,ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์,คณะครู นักเรียนโรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา”,โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม,โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา,โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115,โรงเรียนส้อเด่นพัฒนา,โรงเรียนไตรคามวิทยา,โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ,โรงเรียนพร้าวกลาง,หน่วยงานราชการ, องค์กรส่วนท้องถิ่น, ประชาชน ในอำเภอเชียงกลาง จ.น่าน มีผู้เข้าร่วมในพิธีฯ ประมาณ 300 คน
สำหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลกตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหมายความถึงยาเสพติด ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปี ตามประกาศของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติปี พ.ศ. 2531 เหตุที่ต้องใช้วันที่ 26 มิถุนายน ก็เพราะเป็นวันที่จีน ถอนสัมปทานการค้าฝิ่น
ภาพข่าว ชาตรี ทำงาม/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน