อุดรธานี – “บานาน่า” ปิ้งไอเดีย ซอฟต์พาวเวอร์ ผุด แพลตฟอร์ม UDONTHANI MAP MUANG รองรับงานพืชสวนโลก 2569

Uncategorized

อุดรธานี 25 มิ.ย.67

อุดรธานี – “บานาน่า” ปิ้งไอเดีย ซอฟต์พาวเวอร์ ผุด แพลตฟอร์ม UDONTHANI MAP MUANG รองรับงานพืชสวนโลก 2569

เปิดตัวแพลตฟอร์มเมืองแห่งแรกของประเทศไทย UDONTHANI MAP MUANG โดย หจก.บานาน่า 124 ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี อบจ. เทศบาลนครฯ ททท. หอการค้าฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ แหล่งข้อมูลการเดินทาง แหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการ ความปลอดภัย รองรับอีเวนท์ขนาดใหญ่ งานมหกรรมพืชสวนโลก 2569

ที่ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บานาน่า 124 ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี อบจ. เทศบาลนครฯ ,ททท.,หอการค้าฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ เปิดตัวแพลตฟอร์ม UDONTHANI MAP MUANG แพลตฟอร์มเมืองแห่งแรกของประเทศไทย โดยนายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ในงานมี นายอำนาจ ผการัตน์ อดีตผู้ว่าฯ นายกัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร รองประธานหอการค้าฯประธานคณะทำงานขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวออร์ ,นายบุรินทร์ ตรีพรวสุ นายธนาธิป วิไลงาม นางสาวพิมพ์นารา พลละเอียด คณะทำงานขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์,สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ,หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมงาน

แพลตฟอร์ม UDONTHANI MAP MUANG มีข้อมูลที่สำคัญ ในการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลการเดินทาง แหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการ ความปลอดภัย ถูกต้อง และแม่นยำ UDONTHANI MAP MUANG พัฒนาขึ้นโดยทีมงานที่เข้าใจในพลวัตของเมืองให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจของสถานประกอบการ เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกิจกรรมทางการตลาดที่เชื่อมโยงออนไลน์และออฟไลน์ ระหว่างอุดรธานีกับหน่วยงานองค์กรนอกพื้นที่ จะช่วยรองรับอีเวนท์ขนาดใหญ่ อย่างงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ที่อุดรธานีเป็นเจ้าภาพ ได้เป็นอย่างดี

น.ส.ณัฐนันท์ ธนะเธียรานันท์ หรือ เอ๋ บานาน่า ผู้ก่อตั้ง Thailand Map Muang เปิดเผยว่า “Udonthani Map Muang มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในโลกยุคดิจิทัลของจังหวัดในทุกมิติ ช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับเมือง มีอำนาจต่อรองทางการค้า การลงทุน ยกระดับคุณภาพชีวิต และด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในวันนี้ เชื่อว่าจะเป็นก้าวแรกที่มั่นคงในการขับเคลื่อนอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางแห่งโอกาสที่ทัดเทียมกับเมืองชั้นนำอื่น ๆ อย่างเป็นสากล”

UDONTHANI MAP MUANG เป็นแผนที่ดิจิทัล ใช้งานได้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งในระบบ iOS และ Android โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้งาน สามารถเข้าถึงได้ด้วยการสแกน QR code และลิ้งก์ www.mapmuang.com/udonthani

////////////////////

พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ รายงาน