พิษณุโลก

Uncategorized

พิษณุโลก

นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีบวงสรวงโครงการเยาวชนสืบสานงานศิลป์ถิ่นสองแคว ประจำปี 2567 มีนายภัทร ใจเอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายวิโรจน์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายนฤภพ ลิมปะพันธุ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธี ณ วัดวิหารทอง พระราชวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก

สำหรับโครงการเยาวชนสืบสานงานศิลป์ถิ่นสองแคว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567 บริเวณศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ภายในงานมีกิจกรรมกิจกรรมการประกวดภาพวาดระบายสี กิจกรรมสาธิตการวาดภาพ โดย ดร.สาคร บำรุงศรี การแสดงดนตรีออเคสตร้า บทเพลงพระราชนิพนธ์ และนิทรรศการภาพถ่าย “ฉายานิทรรศน์เมืองพิษณุโลก” ณ เรือนขุนพิเรนทรเทพ ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก