อุดรธานี – “บิ๊กป๊อป” ศราวุธ เพชรพนมพร เดินหน้าพา อบจ.ช่วยชาวอุดรฯ แจกกล้าพันธุ์ไผ่ สร้างรายได้ แบบพอเพียง ที่ปรึกษา นายก อบจ.ฯ เดินหน้าลุยลงพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพการปลูกไผ่ ส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในการปลูก ดูแลรักษา และการขยายพันธุ์ไผ่ ที่เป็นอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Uncategorized

อุดรธานี 25 มิ.ย.67

อุดรธานี – “บิ๊กป๊อป” ศราวุธ เพชรพนมพร เดินหน้าพา อบจ.ช่วยชาวอุดรฯ แจกกล้าพันธุ์ไผ่ สร้างรายได้ แบบพอเพียง

ที่ปรึกษา นายก อบจ.ฯ เดินหน้าลุยลงพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพการปลูกไผ่ ส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในการปลูก ดูแลรักษา และการขยายพันธุ์ไผ่ ที่เป็นอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ที่ วัดราษฎ์สามัคคีธรรม บ้านโคกข่า ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี นายศราวุธ เพชรพนมพร ที่ปรึกษาพิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567 “ปลูกไผ่ มีไม้ ได้อาหาร” มี นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ สส.อุดรธานี เขต 6, นายสุเทพ สมบูรณ์ ที่ปรึกษา นายก อบจ.ฯ, นายสง่า ภักดี ที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.ฯ ,นายพิพัฒน์ จันทร์บัวลา นายก ทต.บ้านโปร่ง ,นายถาวร นันทแสง นายก ทต.ศรีธาตุ,นายทองยุ่น พรหมนาม กำนัน ต.บ้านโปร่ง นางบุญจ๋า ชาติชำนิ หน.ฝ่ายอำนวยการ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ,นายปกภณ เครือแก้ว หน.กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกร สนง.เกษตร จ.อุดรธานี,นายวิวิช พวงสวัสดิ์ เจ้าของไร่สุขสวัสดิ์ พร้อมคณะฯ ร่วมงาน

นายศราวุธ เพชรพนมพร ที่ปรึกษาพิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ ของโครงการเพื่อขยายวงกว้างของการส่งเสริมอาชีพการปลูกไผ่ ส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในการปลูก ดูแลรักษา และการขยายพันธุ์ไผ่ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชน เป็นอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

นายวิวิช พวงสวัสดิ์ เจ้าของไร่สุขสวัสดิ์ พร้อมทีมงาน ให้เกียรติอาสามาเป็นวิทยากรให้กับชาวบ้าน มี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาว ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี จำนวน 250 คน เข้าร่วมโครงการฯ

//////////////////////////

พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ รายงาน