🔴「พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หารือผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกรรมาธิการกรมความมั่นคงสาธารณะ ประจำมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน และรองผู้ว่าราชการมณฑลเสฉวน ความร่วมมือป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ติดตามจับกุมผู้ต้องหาหมายแดง ส่งกลับดำเนินคดีในไทย」

Uncategorized

🔴「พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หารือผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกรรมาธิการกรมความมั่นคงสาธารณะ ประจำมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน และรองผู้ว่าราชการมณฑลเสฉวน ความร่วมมือป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ติดตามจับกุมผู้ต้องหาหมายแดง ส่งกลับดำเนินคดีในไทย」

(วันที่ 24 มิถุนายน 2567) ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงยุติธรรม ว่า เมื่อเวลา 15.30 น. ที่ผ่านมา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายนิยม เติมศรีสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม, นายธนากร คัยนันท์ ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, นางสาวอทิตยา ทองบุญ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และคณะ ให้การต้อนรับ Mr. Ye Hanbing รองผู้ว่าราชการมณฑลเสฉวน และผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกรรมาธิการกรมความมั่นคงสาธารณะ ประจำมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน หารือถึงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยได้ข้อสรุป 3 ประเด็น ดังนี้

1.ความร่วมมือ ตามข้อตกลงว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ เอ็มโอยู การป้องกันยาเสพติดลุ่มน้ำโขง เมื่อปี 2562 ของชาติสมาชิก 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, จีน, กัมพูชา, เมียนมา, เวียดนาม, ลาว และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC : United Nations Office on Drugs and Crimes)

2.ความร่วมมือในการป้องกัน สกัดกั้นเคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด รวมถึงการปราบปรามการค้ายาเสพติด การเข้าอายัดทรัพย์สินที่ได้จากการจำหน่าย รวมถึงการจับกุมผู้ต้องหาในระดับผู้บงการของขบวนการในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

3.ความร่วมมือในการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างทั้ง 2 ประเทศ

4.ความร่วมมือทางกฎหมาย ในการติดตามนำตัวผู้ต้องหา ตามหมายแดง (Red Notice) จากการกระทำผิดคดียาเสพติดที่เกิดขึ้นในมณฑลเสฉวน แล้วหลบหนีอยู่ในประเทศไทย เพื่อส่งตัวกลับไปดำเนินคดี

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวแสดงความยินดีถึงการเยือนของคณะรองผู้ว่าการมณฑลเสฉวน ซึ่งประเทศไทยและจีนต่าง มีประเด็นการหารือจากความร่วมกันในหลายเรื่อง และยังมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะการหารือในประเด็นยาเสพติด แหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ที่ทั้ง 2 ประเทศเผชิญหน้าในปัญหาเดียวกัน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เห็นด้วยกับความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น โดยเชื่อว่า ในยุคของความร่วมมือระหว่างไทย – จีน จะทำให้ผู้ต้องหายาเสพติดไม่มีแหล่งกบดานอีกต่อไป

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ให้ความสนใจเทคนิคการตรวจพิสูจน์สภาพน้ำเสีย ที่มีการระบายจากครัวเรือน ซึ่งทางการมณฑลเสฉวน นำมาใช้เป็นตัวชี้วัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยคาดหวังการได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว แก่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สำนักงาน ป.ป.ส.) นำไปประยุกต์ใช้

ด้าน Mr. Ye Hanbing กล่าวว่า ในมณฑลเสฉวนต้องใช้เวลากว่า 20 ปี กับความพยายามในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จากที่มีการระบาดอย่างรุนแรงมากที่สุดของประเทศจีน ตั้งแต่การใช้มาตรการทางกฎหมาย การส่งเสริมผู้เสพให้เข้ารับการบำบัดรักษา การให้ความรู้ผ่านการจัดกิจกรรม สร้างความอบอุ่น ความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด โดยรองผู้ว่าการฯมณฑลเสฉวน หวังว่าจะมีการส่งเสริมร่วมมือกันฉันท์พี่น้อง จีน – ไทย เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเกิดประสิทธิภาพระหว่าง 2 ประเทศ ขยายผลไปสู่ระดับภูมิภาคด้วย