#)อำเภอคำชะอี(#) จังหวัดมุกดาหาร

Uncategorized

(#)อำเภอคำชะอี(#)
จังหวัดมุกดาหาร

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567
เวลา 13.30 น.

นายวรญาณ บุญณราช
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

มอบหมายให้นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

พร้อมด้วย นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอคำชะอี

หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณต้นน้ำของน้ำตกแก้งช้างเนียมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน อำเภอคำชะอี เพื่อเตรียมการในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และร่วมพิจารณาจัดทำป้ายโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ฯ บริเวณดังกล่าวด้วย

โดยมี พระครูวิเวกธรรมธารี (ครูบาแจ๋ว) เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกวัฒนาราม ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้คำปรึกษา

สำหรับจังหวัดมุกดาหารจะประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ น้ำตกแก้งช้างเนียม ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร