ประจวบคีรีขันธ์ _ อบต.อ่างทอง ร่วมกับ ตำรวจทับสะแก จัดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี พ.ศ.2567

Uncategorized

ประจวบคีรีขันธ์ _ อบต.อ่างทอง ร่วมกับ ตำรวจทับสะแก จัดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี พ.ศ.2567ช

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2567 ที่บ้านเขาปอ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายราม สิงหโศภิษฐ์ นายอำเภอทับสะแก เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีพุทธศักราช 2567

โดยมี นายทนงศักดิ์ รุ่งรัศมี ปลัดอาวุโสอำเภอทับสะแก นายบังเอิญ พึ่งโพธิ์ทอง นายกอบต.อ่างทอง พ.ต.อ.พีรวัส ชูแก้ว ผกก.สภ.ทับสะแก พ.ต.ท. ต่อยศ สิทธิวงศ์ รองผกก.ป.สภ.ทับสะแก พ.ต.ต.บุญญฤทธิ์ เชื้อศรี สวป สภ ทับสะแก พ.ต.ท.สุทิน ทัดรัตน์ สว.สส.สภ.ทับสะแก น.ส.ณุกานดา จันทราภรณ์ สาธารณสุขอำเภอทับสะแก นายชลิต เพชรดี กำนันตำบลอ่างทอง พร้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทับสะแก กต.ตร.สภ.ทับสะแก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหอย ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านเขาปอ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ให้การต้อนรับ

พ.ต.ต.บุญญฤทธิ์ เชื้อศรี สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.ทับสะแก ในนามหัวหน้าชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน กล่าวว่า โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีพุทธศักราช 2567 ในวันนี้ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ สถานีตำรวจภูธรทับสะแก ดำเนินงาน”โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด

สถานีตำรวจภูธรทับสะแก จึงได้พิจารณาคัดเลือก หมู่บ้านเขาปอ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก เข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้ เนื่องด้วย หมู่บ้านขาปอ ยังมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดสูง ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจากการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมาการปฏิบัติงาน โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านเขาปอ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหอย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
///////////////////////////////////////
ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0649646443