วัฒนธรรมจังหวัดน่าน จัดอบรมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมภายใต้โครงการพลังบวรในมิติศาสนา ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เสริมสร้างอาชีพ รายได้แก่คนในชุมชน

Uncategorized

วัฒนธรรมจังหวัดน่าน จัดอบรมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมภายใต้โครงการพลังบวรในมิติศาสนา ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เสริมสร้างอาชีพ รายได้แก่คนในชุมชน


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมโรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมภายใต้โครงการพลังบวรในมิติศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีหัวหน้าส่วนนราชการ ผู้นำศาสนา ครูภูมิปัญญา และผู้นำชุมชนที่ร่วมดำเนินโครงการพลังบวรในมิติศาสนา จำนวน 77 แห่ง เข้าร่วมการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้
การจัดอบรมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบ่มเพาะความรู้ด้านคุณธรรมและด้านอาชีพ การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ การยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างแบรนด์ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ภายใต้ โครงการพลังบวรในมิติศาสนาจังหวัดน่าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม นวัตกรรมทางภูมิปัญญาในสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างอาชีพ รายได้แก่คนในชุมชน
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการพลังบวรในมิติศาสนา การนำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนพลังบวรในมิติศาสนามาจัดแสดง เพื่อการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน จำนวน 9 แห่ง
/พ.อ.พยอม บุญทร/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน