พช.อ.กระนวน ร่วมกับ 6 ภาคี ขับเคลื่อนแนวทางลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเสมอภาคทางการศึกษาของอำเภอกระนวน

Uncategorized

พช.อ.กระนวน ร่วมกับ 6 ภาคี ขับเคลื่อนแนวทางลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเสมอภาคทางการศึกษาของอำเภอกระนวน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพย์ศิลาทอง สาธารณสุขอำเภอกระนวน ในบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ร่วมมือกับ ดร.มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้กระนวนเป็นหนึ่ง และ แกนนำเครือข่ายเยาวชน TO BE NUMBER ONE อำเภอกระนวน ร่วมต้อนรับ 6 ภาคีเครือข่ายที่มาศึกษาดูงาน “จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเสมอภาคทางการศึกษาของอำเภอกระนวน” ณ ศูนย์เรียนรู้กระนวนเป็นหนึ่ง – KNOWA” ได้แก่ สมาคมไทสิขา สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง เทศบาลตำบลพระลับ อำเภอพระลับ และ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น///////