เทศบาลตำบลเชิงดอย เปิดส่งเสริมอาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี

Uncategorized

เทศบาลตำบลเชิงดอย เปิดส่งเสริมอาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี


โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศบาลตำบลเชิงดอย จัดกิจกรรมส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ,การส่งเสริมอาชีพ มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทำแหนมหมู ขนมหม้อแกงถั่ว ,ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และโครงการเชิงดอยวัยเก๋าก้าวทันเทคโนโลยี
เชียงใหม่ /ณ อาคารศรีศุภอักษร ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วย นายอภิพงศ์ คงสัมพันธ์ ,นายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กับเทศบาลเมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในด้านการส่งเสริมอาชีพ ของนักเรียนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ประจำวันพุธ ที่ 19 มิ.ย 67 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก สนุกสนาน ได้ความรู้ คู่กับประสบการณ์ โดยมีนักเรียนชราบาลจากเทศบาลตำบลเมืองเล็น อ สันทราย เข้ามาศึกษาดูงาน และร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน ร่วมเป็นวิทยากร สอนการทำขนมหม้อแกงถั่ว ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนมาก ทำให้นักเรียนชราบาล มีความสุข สนุกรื่นเริง ได้ทั้งสาระความรู้ ได้ทั้งเพื่อนนักเรียนจาก เทศบาลตำบล เมืองเล็น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรี ตำบลเชิงดอย กล่าวว่า โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2567 เปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 มีนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีการเปิดเรียนทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของสัปดาห์ สำหรับปีงบประมาณ 2567 มีการเรียนการสอนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 โดยมีการเรียนการสอน ในด้านต่างๆดังนี้คือ
1.การส่งเสริมอาชีพ มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทำแหนมหมู ขนมหม้อแกงถั่ว โครงการอบรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุแจ่มใสสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
2.วัฒนธรรมภูมิปัญญา เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ โครงการประชาชนใส่ใจสุขภาพจิต โครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
4.ด้านเทคโนโลยี มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับโครงการเชิงดอยวัยเก๋าก้าวทันเทคโนโลยี เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนำเชิงดอยน่าอยู่สู่สังคมสงบสุข
ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้มีผู้สูงวัย จบการศึกษาไปจำนวนมาก และนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพสอนลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติด รู้ทันโรคภัยไข้เจ็บ เรียรนรู้เทคโนโลยี การสื่อสาร และ ไม่ตกเป็นครื่องมือมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกโอนเงิน เป็นต้น .
*****************
นิวัตร ธาตุอินจันทร์