มุกดาหาร อนุวัตร ติดตามคำวินิจฉัยของศาล

Uncategorized

มุกดาหาร อนุวัตร ติดตามคำวินิจฉัยของศาลมุกดาหาร กรณีมี อสม สมัคร สว ได้หรือไม่


มุกดาหาร – นายแพทย์ อนุวัตร ติดตามคำวินิจฉัยของศาลจังหวัดมุกดาหาร กรณีมี อสม.สมัครกลุ่มสาธารณสุขได้หรือไม่
07 06 67 เวลา 16.00 น. นายแพทย์ อนุวัตร แก้วเชียงหวาง ผอ.ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่ออนาคตมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้ร้อง ได้เดินทางมาที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร เพื่อฟังคำวินิจฉัย กรณีมี อสม.สมัครกลุ่มสาธารณสุขได้หรือไม่
นายแพทย์ อนุวัตร แก้วเชียงหวาง กล่าวว่า วันนี้จนถึงเวลา 17.30 น. ทางศาลจังหวัดมุกดาหาร ท่านผู้พิพากษาแจ้งว่า ทางศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งก็ยังไม่มีคำวินิจฉัย แต่อย่างไรก็ตามท่านก็ได้แจ้งว่า คำวินิจฉัยต้องออกมาภายในวันนี้ ด้วยกรอบของกฎหมาย และหลังจากที่คำวินิจฉัย หรือคำสั่งของศาลออกมาแล้ว ได้รับติดประกาศที่หน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ให้มาติดตามอีกทีหนึ่ง
ในส่วนของผู้ร้องกับคณะทำงานได้หารือกันว่า ถ้าสมมุติว่าศาลท่านยกคำร้องก็ต้องคงเข้าสู่ขบวนการเลือกต่อไปตามกำหนดการ ถ้าหากว่าเราต้องมาดูในคำสั่งของศาลอีกครั้งหนึ่งว่า ในคำสั่งนั้นมีเนื้อหาอย่างไร เพราะทางผู้ร้องเองยังคิดประเด็นคุณสมบัติของผู้สมัคร แม้ว่าศาลจะวินิจฉัยว่า ผู้สมัครในกลุ่มที่เป็น อสม. สามารถสมัครในกลุ่มนี้ได้ ก็อาจจะต้องดูรายละเอียดคุณสมบัติว่าครบตามนั้นจริงหรือไม่
ส่วนถ้าหากว่าศาลสั่งว่า อสม. ไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มสาธารณสุขนี้ได้ ก็คงจะทำให้ กกต. จะต้องดำเนินการต่อไป ก็คงจะทำให้สัดส่วนที่จะเลือกจะเปลี่ยนแปลงไป … นายแพทย์ อนุวัตร กล่าว …
นายวนัฐ โคสาสุ ทนายความ เปิดเผยอีกว่า ในส่วนประเด็นกฎหมายที่ร้องเข้าไป คือมาตรา 11 วรรค 2 อนุมาตรา 4 ของพระราชบัญยัติประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการได้มาซึ่งสว. พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นกลุ่มสาธารณสุข และทางเราได้พิจารณาแล้วกลุ่มอื่นๆในกลุ่ม4ปรากฏตามข้อ7 ของกกต.ไม่มี อสม.อยู่ในนั้น แต่ฝั่งอสม.ก็ค้านว่า กรณี อสม.ปรากฏตามระเบียบกระทรวงสาธารณะสุขและเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านสาธารณสุขเหมือนกัน แต่เมื่อเรามาพิจารณาระเบียบข้อที่7 แม้จะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุขก็ต้องเป็นไปตามพรบ.สาธารณสุข ชุมชน ไม่เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกฎหมายตรงนี้เป็นกฎหมายที่สำคัญ ถ้ากกต.หรือผู้ร่างกฎหมายประสงค์จะให้อสม.อยู่ในกลุ่มสาธารณสุข ก็ต้องบัญญัติไว้โดยชัดเจน ซึ่งตรวจสอบแล้วไม่พบข้อความดังกล่าว แต่ก็มีข้อความห้อยท้ายว่าหรืออาชีพอื่นที่มีผู้รับรอง ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ศาลฎีกาจะต้องวินิจฉัยว่า อสม.จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่
******************************
วิลาสินี เจริญสุข // มุกดาหาร 081-5926966