มุกดาหาร ที่ปรึกษา รมว เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มุกดาหาร

Uncategorized

มุกดาหาร ที่ปรึกษา รมว เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มุกดาหาร


มุกดาหาร- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ติดตามและส่งเสริมโค กระบือ ของผู้ประกอบการเพื่อส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน
06 06 67 ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตามและส่งเสริมโคและกระบือ ของผู้ประกอบการเพื่อส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีนาย วิริยะ ทองผา สส.จังหวัดมุกดาหาร เขต 1 , นายสัตวแพทย์ ต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร , นายณรงค์ รัตนตรัยวงศ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
ต่อมา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่บริเวณลานคอกกักกันสัตว์เพื่อรอการส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน และตรวจเยี่ยมจุดปล่อยสินค้าปศุสัตว์ ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต )
นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรได้ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร หลักๆคือตลาดเรื่องของโคกระบือในประเทศราคาค่อนข้างต่ำ และมีการซื้อขายกันน้อย ก็ได้ตามโครงสร้างของตลาดโคกระบือ โครงสร้างของการส่งออก ว่ามีมาตรฐานแค่ใหนแล้ว โคกระบือของเกษตรกรมาจากโซนใหนบ้าง อยากให้ในตลาดคกระบือมีการซื้อขายกันมากขึ้น แล้วอยากจะให้ราคาซื้อขายให้สูงขึ้น ทุกวันนี้ยอมรับว่าราคาค่อนข้างต่ำ เกษตรกรค่อนข้างลำบาก ถ้ามีการกระตุ้นตลาด เร่งในเรื่องการส่งออก และเร่งในประเทศมากขึ้น และคนไทยเราบริโภคเนื้อปีหนึ่งประมาณ 4.5 กก. ค่อนข้างต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม 20 กก./คน/ปี ในประเทศต้องหาแนวทางกระตุ้นตลาด รวมถึงโรงเชือด
ส่วนทิศทางในวันนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางกรมปศุสัตว์ นอกจากที่จะส่งออกไปที่ลาวแล้ว และกำลังเจรจาจะส่งออกไปถึงเวียดนาม จะเพิ่มช่องทางขยายตลาด โดยสร้างโอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อยด้วย ในวันนี้ต้องการให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งจะเอาเกษตรกรเป็นหลัก จะเป็นลักษณะให้เกษตรกรรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน ทำให้รวมโคกระบือจำนวนมาก ๆ ได้ง่าย และสามารถควบคุมกำกับได้ ไม่ว่าเป็นสารเร่งเนื้อแดง
สำหรับจังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดน ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มองเป็นช่องทางหลักอีกช่องทางหนึ่ง เป็นช่องทางที่จะระบายสินค้า รวมถึงสินค้าเข้า สินค้าออก เป็นสินค้าที่ถูกต้อง ซึ่งสินค้าที่เข้ามาในช่องทางที่ไม่ถูกต้อง ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีชุดคอยเข้าไปปราบปราม ชุดพระญานาคราช โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านธรรมนัส พรหมเผ่า ท่านได้ตั้งขึ้นมาให้ความสำคัญ ชุดนี้จะไปทั่วประเทศ และมุกดาหารจะเข้ามาบ่อย อยากให้ทางมุกดาหารเป็นด่านตัวอย่าง ในการนำเข้าส่งออกให้ถูกต้อง ให้เลิกใช้ช่องทางธรรมชาติ ช่องทางที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้เราควบคุมโรคได้ง่ายขึ้น
ส่วนเรื่องของทุนมีหลายช่องทาง เช่น ธกส. ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ข้อมูลของ ธกส. ตลอด ในการให้ทุนเรื่องของเกษตรกร รวมถึงกองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร คอยให้การสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการอีกด้วย ..นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ กล่าว ….
**************************
วิลาสินี เจริญสุข // มุกดาหาร