ร.13 พัน.2 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านเลื่อม

Uncategorized

ร.13 พัน.2 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านเลื่อม

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ร่วมกับคณะครูอาจารย์และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเลื่อม ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้ดำเนินการทำความสะอาดเขตสุขาภิบาล, ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในและพื้นที่บริเวณโดยรอบของโรงเรียนให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่สะอาดสวยงาม น่าอยู่ เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน ต่อไป
จากการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้กับครูอาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณหน่วยทหารที่ได้จัดกำลังพลเข้ามาจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียน ซึ่งทำให้บริเวณพื้นที่มีสภาพภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม มากยิ่งขึ้น
//////////////////////////////////////
ข้อมูลภาพข่าว
ร.ต.กฤษฎา มณีใส
เบอร์โทรศัพท์ 0885397430
#กรมทหารราบที่ 13