อำเภอดงหลวง(#) จังหวัดมุกดาหาร อำเภอดงหลวง ปลูกทุเรียนประสบผลสำเร็จแล้ว

Uncategorized

(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร

อำเภอดงหลวง ปลูกทุเรียนประสบผลสำเร็จแล้ว

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567
เวลา 15.30 น.

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง

ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนทุเรียน ของคุณลุงประสาน ภู่ทอง บ.นาหินกอง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ปลูกทุเรียนกว่า 1,500 ต้น บนเนื้อที่ 52 ไร่ ปีนี้คาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในชุดแรกประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2567

ปัญหาอุปสรรคที่พบ ในช่วงนี้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำไม่เพียงพอ จึงได้ขอรับการสนับสนุนน้ำในอ่างเก็บน้ำใกล้เคียงจากชลประทานมาเติมแล้ว/  /////นราวิชญ์ มณีฤทธิ์