อบจ.น่านจัดพิธีถวายสักการะบูชา ศาลพระพรหม ศาลพระภูมินครราช ศาลเจ้าที่

Uncategorized

อบจ.น่านจัดพิธีถวายสักการะบูชา ศาลพระพรหม ศาลพระภูมินครราช ศาลเจ้าที่

 

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านจัดพิธีถวายสักการบูชา ศาลพระพรหม ศาลพระภูมินครราช ศาลเจ้าที่ฃ พร้อมกับพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวสูมาการะวะ คณะผู้บริหาร ผู้อาวุโสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน บริเวณลานด้านหน้าหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยนายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน ร่วมประกอบพิธีถวายสักการบูชา ศาลพระพรหม ศาลพระภูมินครราช ศาลเจ้าที่(ศาลตายาย) และสัมภเวสี รวมทั้งพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวสูมาการะวะคณะผู้บริหาร ผู้อาวุโส ของ อบจ.น่าน และรับพรเนื่องในโอกาสวันปี๋ใหม่เมือง 2567 จากอาจารย์สมเดช อภิชยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กจจ.น่าน ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อาวุโส และผู้บริหาร อบจ.น่าน ที่ร่วมรับการรดน้ำดำหัว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของ อบจ.น่าน และให้การดำเนินชีวิตในปีพุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ดีและมีสิริมงคลตลอดทั้งปี