นายอำเภอกระนวน พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมด่านชุมชน 3 ตำบล เพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

Uncategorized

นายอำเภอกระนวน พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมด่านชุมชน 3 ตำบล เพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567 ห้วงเช้า นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพย์ศิลาทอง สาธารณสุขอำเภอกระนวน เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมจุดตรวจด่านชุมชน 3 จุด ตำบลห้วยโจด ตำบลหนองกุงใหญ่ และตำบลหนองโก พร้อมนำน้ำดื่ม เครื่องดื่มบำรุงกำลังมอบเป็นกำลังใจเพื่อขอบคุณเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครประจำจุดตรวจ ซึ่งอดทน เสียสละเพื่อให้ผู้เดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัว หรือ มาท่องเที่ยวเดินทางด่วยความปลอดภัย เป้าหมายลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด

ทั้งนี้ นายอำเภอกระนวน ได้ชี้แจงสร้างการรับรู้มาตรการการป้องกันและอุบัติเหตุ ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยอำเภอกระนวน ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินมาตรการลดอุบัติเหตุ ดังนี้

1) ด้านการบริหารจัดการ อาทิ จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ด่านตรวจหลัก และ ด่านชุมชน ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้าน / ชุมชน

2) ด้านการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและปรับปรุงสิ่งอันตรายข้างทาง (Roadside Hazards) อาทิ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร เสาป้าย เป็นต้น แก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟให้มีความปลอดภัยในการสัญจร

3) ด้านการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก และ กวดขันผู้ใช้รถกระบะที่บรรทุกน้ำหนักเกิน เป็นต้น

4) ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และ รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในชุมชน/หมู่บ้าน เป็นต้น

5) ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และ หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น

นอกจากนี้ อำเภอกระนวน โดยสำนักทะเบียนอำเภอกระนวน ได้เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรทุกวัน ในห้วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 เมษายน – 16 เมษายน 2567 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือ เดินทางท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ สามารถใช้บริการงานทะเบียน และเดินทางอย่างปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ได้กลับบ้านอยู่กับครอบครัวอย่างอบอุ่นและมีความสุข///__คเณศวร  เกษอินทร์