พายุฝนพัดถล่มเวทีประประกวดนักร้องหางเครื่อง งานประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมืองนานคร 2567 นายกเทศมนตรีเมืองน่าน คณะกรรม สมาชิกสภาเทศบาลต้องมอบรางวัลกลางพายุ ชุมชนบ้านฟ้าใหม่ครองรางวัลนักร้องหางเครื่อง

Uncategorized

พายุฝนพัดถล่มเวทีประประกวดนักร้องหางเครื่อง งานประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมืองนานคร 2567 นายกเทศมนตรีเมืองน่าน คณะกรรม สมาชิกสภาเทศบาลต้องมอบรางวัลกลางพายุ ชุมชนบ้านฟ้าใหม่ครองรางวัลนักร้องหางเครื่อง


15 เม.ย.67 ณ เวทีวัดสวนตาล อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลเมืองน่าน ประจำปี 2567 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ จัดโดยเทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับ วัดสวนตาล ชุมชนบ้านสวนตาล ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านและหน่วยงานภาคี โดยมีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย คณะกรรมการจัดงาน คณะศรัทธาจากชุมชน-หมู่บ้านต่างๆ ในเขตเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดงาน บรรยากาศสงกรานต์ประจำปี 2567 จังหวัดน่านเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณจุดโซนนิ่ง บริเวณถนนสุมนเทวราช (ถนนข้าวแต๋น) โดยเทศบาลเมืองน่าน ได้จัดให้มีการตกแต่งขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ จากวัดในชุมชนต่างๆ ทั้ง 31 ชุมชน และกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม พิธีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ ทำบุญตักบาตร สะเดาะเคราะห์สืบชะตาเมือง ขบวนแห่สงกรานต์ การประกวดนางสงกรานต์และการจุดบอกไฟดอก ณ วัดสวนตาล สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2567 เทศบาลเมืองน่าน และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าน่าน ร่วมกับเครือข่ายนักดนตรีเยาวชนน่าน และภาคีที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจัดให้มีซุ้มเล่นน้ำวัฒนธรรม ปลอดเหล้า-เบียร์ ถนนข้าวแต๋น (ถนนสุมนเทวราช) การแสดงดนตรีของเยาวชนจังหวัดน่าน และการประกวด COVER DANCE และการแสดงต่างๆ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้
ณ เวทีงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองน่านนครของชุมชนบ้านสวนตาล ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน วัดสวนตาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เมื่อคืนวันที่ 14 เมษายน 2537 จัดให้มีการประกวดนักร้องหางเครื่องจากตัวแทนชุมชน 31 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ต้องยกเลิกเนื่องจากโดนพายุลมฝนพัดกระหน่ำผ้าหลังคาเวทีพัง ตั้งแต่หัวค่ำเตรียมจะเริ่มงาน มีประธาน คณะกรรมการ ทีมนักร้องหางเครื่อง 8 ทีม ประชาชน มาพร้อม ต้องวิ่งหนีหลบพายุฝน และลมที่กรรโชกแรง คณะกรรมการต้องประกาศเลื่อนการประกวด นัดให้ไปประกวดคืนวันที่ 15 เมษายน
วันนี้ 15 เมษายน 2567 ชาวเมืองน่าน ถือว่าเป็นวันมหามงคลเป็นวันพญาวัน เป็นวันปี๋ใหม่เมือง ที่ชาวนครน่านจะพากันเข้าวัดทำบุญขอพรจากผู้สูงอายุ วันนี้ทั้งวันท้องฟ้าโปรงใสจนถึงช่วงค่ำ จึงรีบเปิดการประกวดนักร้องหางเครื่องจาก 8 ชุมชน ตั้งแต่ เวลา 19.00 น. โดยมี นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศตรีเมืองน่านเป็นประธาน พร้อมด้วย นายทรงยศ รามสูต สส.น่าน เพื่อไทย เขต 1 นายภาวัต สัตยวงศ์ ประธานกรรมการชุมชนบ้านสวนตาล, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีทีมนักร้องหางเครื่องตัวแทน 31 ชุมชน 8 ทีม โดยทีมนักร้องหางเครื่องจากชุมชนบ้านหัวเวียงใต้จับสลากได้ร้องเป็นทีมแรก ร้องไปได้ 6 ทีม จนถึงเวลา 22.00 น.ลมพายุเริ่มพัดกระหน่ำการประกวดซึ่งยังเหลืออีก 2 ทีม ยังไม่ได้ร้อง ก็ไม่ยอมหนีร้องจนครบ
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายภาวัต สัตยวงศ์ ประธานกรรมการชุมชนบ้านสวนตาล นายนายทัตติ งานอ่อน ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน พิธีกร ต้องรีบประกาศผู้ได้รับรางวัลท่ามกลางพายุฝน เป็นงานแรก รางวัลที่ 1 ชุมชนบ้านฟ้าใหม่ ที่ 2 ชุมชนบ้านมหาโพธิ์ ที่ 3 ชุมชนบ้านพระเนตร
รางวัลชมเชยที่ 1 ชุมชนบ้านดอนแก้ว,ชุมชนบ้านท่าช้าง,
ชมเชยที่ 2 ชุมชนบ้านดอนสวรรค์, ชุมชนบ้านเมืองเล็น,ชุมชนบ้านหัวเวียงใต้,ชุมชนบ้านอรัญญาวาส
หลังจากนั้น ทั้งประธาน คณะกรรมการ พิธีกร ชุมชน ต่างก็วิ่งหนีพายุฝนคนละทิศละทาง แต่ที่น่าเป็นห่วงคือเจ้าหน้าที่คุมเครื่องเครื่องเสียงกลัวจะเกิดกระไฟฟ้าลัดวงจร/ภาพข่าว/จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน