🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ หนุนพัฒนาศักยภาพ จัดการศึกษาภาคบังคับ-ฝึกอาชีพผู้ต้องราชทัณฑ์」

Uncategorized

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ หนุนพัฒนาศักยภาพ จัดการศึกษาภาคบังคับ-ฝึกอาชีพผู้ต้องราชทัณฑ์」

(วันที่ 8 เมษายน 2567) ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ ว่า เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ โดยมี นางสุนันทา คงพากเพียร ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และคณะ ให้การต้อนรับ

ในโอกาสการตรวจเยี่ยมดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ประชุมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้งจากส่วนกลาง และพื้นที่ ได้แก่ ยุติธรรมจังหวัด ผู้แทนจากกรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ กรมบังคับคดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงาน ป.ป.ส. ฯลฯ เพื่อหารือถึงความก้าวหน้า และข้อท้าทายในการดำเนินงาน อาทิ การบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อบำบัดผู้ติดยาเสพติด การจัดการศึกษาภาคบังคับแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ การพัฒนาศักยภาพและฝึกอาชีพผู้ต้องราชทัณฑ์ เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังได้ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ทั้งในส่วนแดนแรกรับ แดนหญิง และสถานที่พัฒนาศักยภาพ เช่น การฝึกอาชีพ การรักษาพยาบาล ห้องสมุด ฯลฯ รวมทั้งได้พูดคุย รับฟังความเห็น และให้กำลังใจผู้ต้องราชทัณฑ์ด้วย