วันอังคาร​ที่​ 9​ เมษายน​ 2567​ ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​พิเศษ​ ดร.​ อลงกต​ ว​ร​กี​ ผู้​ตรวจราชการ​กระทรวง​มหาดไทย​ เขตที่​ 18

Uncategorized

วันอังคาร​ที่​ 9​ เมษายน​ 2567​ ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​พิเศษ​ ดร.​ อลงกต​ ว​ร​กี​ ผู้​ตรวจราชการ​กระทรวง​มหาดไทย​ เขตที่​ 18

​ เวลา​ 11.00​ น.​ ปฏิบัติ​ราช​การแทน​ ท่าน​ สุทธิ​พงษ์​ จุล​เจริญ​ ปลัด​กระทรวง​มหาดไทย​ ร่วม​ การประชุม​ คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีของกระทรวงมหาดไทย โดยพิจารณาคุณสมบัติ และกลั่นกรองความดีความชอบในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ปฏิบัติงาน​ ตามกฎหมายว่าด้วย​ ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงาน​ ตามกฎหมายว่าด้วย​ ลักษณะปกครองท้องที่ และผู้มีคุณสมบัติอื่นในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 2564 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย​ ถนน​เฟื่อง​นคร​ แขวง​วัด​ราช​บ​พิธ​ เขต​พระนคร​