อำเภอพิชัย​ จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดงานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัยดาบหักประจำปี2567

Uncategorized

อำเภอพิชัย​ จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดงานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัยดาบหักประจำปี2567


เมื่อเวลา 18.00 นของวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 ณบริเวณอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก บ้านห้วยคา หมู่ที่ 9 ต.ในเมือง​ อ.พิชัย​ จ.อุตรดิตถ์ นายศิริวัฒน์ บุบผาเจริญ ผวจ.อุตรดิตถ์​เป็น​ประ​ธานเปิดงาน
โดยมีนายสุรศักดิ์ วงษ์ตั้งนายอำเภอพิชัย นางมัชฌิมา วงศ์ตั้ง ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอพิชัย พระราชวชิรากร (นิพนธ์ ปญฺญาสาโร) วัดท่าไม้เหนือ อำเภอพิชัย เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ นายรวีร์ เล็กอุทัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยเขต 3 และนายวารุจ​ ศิริวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2​นางสาวปุณยภรณ์​ แระดับสุข​ รอง​ผอ.ททท.สนง.แพร่ นางบุณฑริก​า​ ยอดไพบูลย์​ ผอ.กลุ่มงานฯสนง.พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายไพศาล ภูริสัตย์ รองประธานสภา อบจ. นายพิศาล ปั่นวงศ์ก่อ ส.อบจ.อ.พิชัย นางปัญญา​ สอนหว่างส.อบจ.พิชัย​ นายสรุพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัด ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมคณะตลอดจนเจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคอยให้การต้อนรับในการจัดงานในครั้งนี้พระยาพิชัยดาบหัก มีถิ่นกำเนิดที่บ้านห้วยคา อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อมาได้รับราชการจนเป็นทหารเอกคู่พระทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเป็นวีรบุรุษร่วมกอบกู้เอกราชของชาติไทย ด้วยความกล้าหาญ และเสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง โดยต่อสู้กับข้าศึกแบบตะลุมบอนจนดาบในมือหัก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2315
เมื่อ 253 ปีที่ผ่านมา และต่อมาประชาชนชาวอำเภอพิชัยได้ร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์ของท่านขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่เกิดของพระยาพิชัยดาบหัก เพื่อเป็นเกียรติประวัติในความกล้าหาญ
รักชาติ เสียสละของพระยาพิชัยดาบหักและเพื่อเชิดชูวีรกรรมของพระยาพิชัยดาบหัก การอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอพิชัยและจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกำหนด
จัดงานขึ้นระหว่าง วันที่ 7-9 เมษายน 2567 รวม 3 วัน 3 คืนภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การชกมวยไทย, การประกวดไก่พื้นเมือง, การประกวดอาหารพื้นถิ่น, การประกวดผลไม้และพืชผล
ทางการเกษตร, การประกวดการเต้นบาร์สโลบ, การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง To Be Number One, การประกวดร้องเพลงท้องที่ท้องถิ่นเสียงทอง, การประกวดธิดาและขุนศึกคู่ใจพระยาพิชัยดาบหัก, การจัดแสดงของดีประจำตำบลและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ
ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​0612928668
…………….
/////////////_………………………..