ขอนแก่น..ปลัดอำเภอกระนวน ร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ณ วัดจอมแจ้ง อำเภอกระนวน

Uncategorized

ขอนแก่น..ปลัดอำเภอกระนวน ร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ณ วัดจอมแจ้ง อำเภอกระนวน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสุดใจ ธรรมขันธ์ ปลัดอำเภอ ร่วมการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สมัยสามัญครั้งที่ 3/2567 โดยมี พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มีพระสังฆาธิการระดับรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอและเลขานุการ ทั้ง 26 อำเภอในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุม ณ วัดจอมแจ้ง บ้านผักหนาม ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น