ศรีสะเกษ ระดมกำลัง 424 นายบุกค้นเรือนจำหาสิ่งของผิดกฎหมาย สุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง จำนวน 100 คน ไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใดและผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของห้าม

Uncategorized

ศรีสะเกษ ระดมกำลัง 424 นายบุกค้นเรือนจำหาสิ่งของผิดกฎหมาย สุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง จำนวน 100 คน ไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใดและผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของห้าม

เมื่อเวลา 05.30 น. วันที่ 26 มี.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ด้านหน้าเรือนจำ จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีการปล่อยแถวกองกำลังผสมร่วมปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้น เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งนายอรรถสิทธิ์ ทองแสง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดพิธีนี้ขึ้น โดยเป็นการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กองกำลังผสมร่วมปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้น เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ จากกองบังคับการตำรวจภูธร จ.ศรีสะเกษ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ฝ่ายปกครอง/ฝ่ายท้องที่/ชุด ชรบ./ผรส., กองร้อยอาสารักษาดินแดน ศูนย์อำนวยป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.ศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่เรือนจำ จ.ศรีสะเกษ ทุกนาย รวมจำนวนทั้งสิ้น 450 นายมาร่วมปฏิบัติการจู่โจม ตรวจค้น เรือนจำ จ.ศรีสะเกษ ในครั้งนี้ ซึ่งหลังจากปล่อยแถว เจ้าหน้าที่ทุกนายได้พากันเดินเข้าไปในบริเวณเรือนจำ และได้ทำการตรวจค้นภายในบริเวณเรือนจำทุกแห่งอย่างละเอียด โดยมีการนำเอาสุนัขมาใช้ในการดมค้นหายาเสพติดด้วย พร้อมทั้งสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง จำนวน 100 คน ไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใด และผลการตรวจค้นภายในบริเวณเรือนจำไม่พบสิ่งของห้าม โดยมี นายอรรถสิทธิ์ ทองแสง ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี พ.ต.อ.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.อัครพล รัศมี ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ นายสรศิริ จันดีบุตร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.ภูสิงห์ และคณะตัวแทนของหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมพิธีในครั้งนี้

นายอรรถสิทธิ์ ทองแสง ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยในเรื่องของการป้องกัน ปราบปราม ฟื้นฟู ต้องแก้ปัญหาอย่างเป็นองค์รวม และมีการดำเนินงานอย่างบูรณาการ ประสานสอดคล้องกันของทุกหน่วยงานในทุกมาตรการ และ จ.ศรีสะเกษ ได้กำหนดนโยบายเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และที่สำคัญคือ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจำ การมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดและการจำหน่ายยาเสพติดในเรือนจำ ตัดช่องทางการติดต่อซื้อขายและการลักลอบนำยาเสพติด ตลอดจนสิ่งของต้องห้ามเข้าภายในเรือนจำนั้น

นายอรรถสิทธิ์ ทองแสง กล่าวต่อไปว่า เรือนจำ จ.ศรีสะเกษ ได้มีการปฏิบัติการด้านการข่าว การเฝ้าระวังและดำเนินการจู่โจมตรวจค้นผู้ต้องขัง อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อเป็นการหยุดยั้งกลุ่มขบวนการและเครือข่ายที่จะใช้เรือนจำเป็นฐานในการกระทำผิด เพื่อเป็นการป้องปรามและปราบปรามการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังในเรือนจำ ซึ่งขณะนี้เรือนจำ จ.ศรีสะเกษ มีจำนวนผู้ต้องขังชาย จำนวน 1,701 คน ผู้ต้องขังหญิง จำนวน 156 คน รวมทั้งสิ้น 1,857 คน โดยการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ ได้สนธิกำลังจากหลายฝ่าย รวมกำลังจำนวนทั้งสิ้น 424 นาย เข้าปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นภายในบริเวณเรือนจำ จ.ศรีสะเกษ

นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ภารกิจที่อันสำคัญโดย จ.ศรีสะเกษและรัฐบาล ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะการตรวจค้นในเรือนจำ และทัณฑสถานในทุกพื้นที่เพื่อตรวจหาสิ่งต้องห้ามและสิ่งของผิดกฎหมาย ตลอดจนการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยง ทุกคน ตนต้องขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่กองกำลังผสม ทั้งจากฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องที่/ชุด ชรบ./ชุด ผรส. และฝ่ายราชทัณฑ์ทุกท่าน ที่เสียสละแรงกาย แรงใจ ร่วมปฏิบัติภารกิจจู่โจมตรวจค้นในครั้งนี้///////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ