ไทย-จีน พี่น้องกัน นักท่องเที่ยวชาวจีน ลูกทัวร์เก่า โอนเงินบริจาค 600 หยวน ช่วยเหลือผ้ป่วยติดเตียง และเด็กพิเศษ พื้นที่แม่ออน เชียงใหม่

Uncategorized

ไทย-จีน พี่น้องกัน
นักท่องเที่ยวชาวจีน ลูกทัวร์เก่า โอนเงินบริจาค 600 หยวน ช่วยเหลือผ้ป่วยติดเตียง และเด็กพิเศษ พื้นที่แม่ออน เชียงใหม่


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 นายสีหเดช เจียเจษฎา ประธานชมรม มัคคุเทศก์รักษ์ เปิดเผยว่า เมื่อเช้าวันนี้ ได้นักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเป็นลูกทัวร์เก่า ได้โอนเงินบริจาค 600 หยวน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และเด็กพิเศษ พื้นที่แม่ออน เชียงใหม่
ตนเองจึงนำเงิน 600 หยวนซึ่งแลกเป็นเงินไทยได้ประมาณ 3,000 บาท ไปชื้อแพมเพิส ได้ 8 ถุงใหญ่ นำไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 4 ห่อใหญ่ และ เด็กพิเศษที่ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่ตลอดเวลา จำนวน 4 ถุงใหญ่ ทั้ง2ราย เป็นชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน และยากไร้ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นการทำบุญ
ทั้งนี้ครอบครัวของผู้ได้รับบริจาคทั้ง 2 ครอบครัว ขอขอบพระคุณ นักท่องเที่ยวชาวจีน ผู้ใจบุญ รวมถึงคุณป้าและทุกคนในครอบครัว “ขอให้ ผู้ใจบุญ จงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง การงานเจริญ ก้าวหน้า ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง มีแต่ความสุขความสมหวัง ร่ำรวย ยิ่งๆขึ้นไป”
ขอบคุณที่บริจาคช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงใหม่ และคนไทย พวกเราชาวเชียงใหม่และคนไทยยินดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเสมอ

*************
นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่