สมุทรสงคราม# ศาลเจ้าไทยเพ่งอ๊อง จัดพิธีไหว้ วันเทียงเสี่ยยิก( วันฟ้าอภัย หรือวันสวรรค์อภัย)

Uncategorized

#สมุทรสงคราม#
ศาลเจ้าไทยเพ่งอ๊อง จัดพิธีไหว้ วันเทียงเสี่ยยิก( วันฟ้าอภัย หรือวันสวรรค์อภัย)

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.นายอัฏฐพร อารักษ์โพชฌงค์ ผู้จัดการปกครอง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ศาลเจ้าไทยเพ่งอ๊วง) จัดพิธีไหว้ วันเทียงเสี่ยยิก(วันฟ้าอภัยหรือ วันสวรรค์อภัย ) บริเวณหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
(ศาลเจ้าไทยเพ่งอ๊วง)ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งการจัดไหว้วันฟ้าอภัยนี้ จะกระทำกันทุกปี แต่วันที่จะไม่ตรงกัน ในแต่ละปีเป็นการขออภัย ขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนสรวงสวรรค์ ในการที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันในปีที่ผ่านมาได้กระทำล่วงเกิน

ได้ทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัว โดยไม่ได้ตั้งใจต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เครื่องไหว้ที่จัดไหว้เป็นสิ่งมงคล เช่น เครื่องกระดาษสำหรับไหว้เทพเจ้า ผลไม้ 5 อย่างขนมมงคล เป็นต้น

มนัสนันท์ นามอำไพ
จ.สมุทรสงคราม