พิษณุโลก

Uncategorized

พิษณุโลก

กองบิน46 ได้จัดพิธีส่งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ฝูงบิน461 กองบิน 46 ณ โรงเก็บเครื่องบิน ฝูงบิน 461 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติให้กับประชาชนได้ทราบ โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเรา ด้วยเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2ก หรือที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อ BT-67 ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ถูกดัดแปลงเพื่อมาปฏิบัติการฝนหลวงของกองทัพอากาศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ซึ่งภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการการให้ความรู้ของ น้องๆนักบิน มีอากาศยาน และอุปกรณ์ ที่จะใช้ในการปฏิบัติภารกิจให้รับชมอย่างใกล้ชิด ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก