อำเภอดงหลวง(#) จังหวัดมุกดาหาร…..พิธีฉลองสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร พระราชทานพระครูอุดมพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดโพนไฮพัฒนาราม เจ้าคณะตำบลหนองแคน-พังแดง

Uncategorized

(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร…..พิธีฉลองสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร พระราชทานพระครูอุดมพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดโพนไฮพัฒนาราม เจ้าคณะตำบลหนองแคน-พังแดง

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
เวลา 09.09 น.
ณ วัดโพนไฮพัฒนาราม
บ้านโพนไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแคน

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง

เป็นประธานพิธีฉลองสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร พระราชทานพระครูอุดมพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดโพนไฮพัฒนาราม เจ้าคณะตำบลหนองแคน-พังแดง

โดยมี พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานสงฆ์ พระครูสิทธิสารธรรม เจ้าคณะอำเภอดงหลวง และพระเถรานุเถระร่วมพิธี
นายณกร ชาลีพันธ์ สส.มุกดาหาร เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการอำเภอดงหลวง ผู้บริหารสถานศึกษา ส.อบจ.มุกดาหาร นายก ทต.หนองแคน นายก อบต.พังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และชาวตำบลหนองแคน/ตำบลพังแดง และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี/////นราวิชญ์ มณีฤทธิ์